Subsidies

KMO - Portefeuile voor Vlaamse ondernemers : Als Vlaamse ondernemer kunt u gebruik maken van de steunmaatregel van de Vlaamse overheid voor uw opleidingen. Maar liefst 40% van de factuur voor kleine ondernemingen (werknemers 1-50) en 30% voor middelgrote ondernemingen (werknemers >50) kan via deze steunmaatregel worden terugbetaald. Zie www.kmo-portefeuille.be.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Sociaal Fonds

Sociaal Fonds Transport en Logistiek : Subsidies voor ADR chauffeursopleiding (RSZ 083) zie www.sftl.be. Onder de rubriek 'formulieren' vindt u de nodige informatie !

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Fond voor Rijn  Fonds voor Rijn & Binnenvaart : Voor Belgische werknemers tewerk gesteld in de binnenvaartsector (RSZ 139) betaalt het sociaal fonds voor de Rijn- en binnenvaart u maar liefst 50% van de ADN opleidingingkosten terug. Fonds voor de Rijn- en Binnenscheepvaart, Arendbergstraat 24 te 2000 Antwerpen (Tel : 03 / 221 02 11 -fax 03 / 233 77 86)

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Voor bedienden tewerkgesteld onder het Paritair Comité 226 (bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek) kunt u voor deze opleiding een aanvraag tot subsidiëring indienen bij het Vormingsfonds LOGOS. Kijk op de website van LOGOS voor de regelgeving. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via e-mail subsidies@logosinform.be of telefonisch op het nummer 03 221 97 36.