'JETTY OPERATIONS' Laden & Lossen van tankschepen, Antwerpen, 21 juni en 27 oktober '22

Deze eendaags opleiding is bedoeld voor verantwoordelijken en personeel die te maken heeft met het laden en het lossen van tankschepen. Zowel binnenvaart (ADN / ISGINTT) als zeevaart (IMO / ISGOTT 6) worden er behandeld. 
Meer informatie vindt u onder de rubriek 'SEMINARIES'