Documentatie

DGT stelt verschillende reglementen te koop :

  • ADR 2023 reglement (wegvervoer - Nederlandstalig)
  • ADN 2023 reglement (binnenvaart - Nederlandstalig)
  • RID 2023 reglement (spoorvervoer - Nederlandstalig)
  • IMDG Amdt 41-22 (zeevervoer - Engelstalig)

Deze reglementen kunnen aangekocht worden via het blokje 'BESTELLEN' onder de rubriek 'DOCUMENTATIE' op de menubalk aan uw linker hand. 

B. ADN 2023 / 2024 Controlelijsten (Binnenvaart)

U laadt of lost tankschepen? In het ADN 2023 / 2024 is de controlelijst gewijzigd. De ADN-2023 conforme controlelijst (4-talig) kunt u bij ons bestellen. Het betreft sets van 25 genummerde lijsten in een handig doordruk formaat.

Voor informatie en prijzen, gelieve ons te contacteren.

C. ISGOTT-6 Controlelijsten (Zeevaart)

U laadt of lost tankschepen (Zeevaart)? De ISGOTT-6 editie omvat een (grondig) gewijzigde controlelijst. Deze Engelstalige controlelijsten, aangevuld met een handige laad- losovereenkomst, kunt u bij ons bestellen. Het betreft sets van 10 genummerde lijsten in een handig doordruk formaat.

Voor informatie en prijzen, gelieve ons te contacteren.

D.   Verschillende documenten en examenvragen voor binnenschippers (ADN) en voorbeeld examenvragen voor ADR vrachtwagenchauffeurs kunnen hieronder geraadpleegd worden.

1.  ADN Binnenschippers - Examenvragen:

2.  ADR Chauffeurs - Oefenvragen:

E.  Nationale bepalingen & Boetecatalogus  ADR wegtransport - 'Deel 10' DGT uitgave 

F.  Schriftelijke instructies ADR Wegvervoer van Gevaarlijke Soffen

      http://www.unece.org/trans/danger/publi/adr/adr_linguistic_e.html

G.  ADR 2023 - Tabel A Excel viertaling