Wegvervoer (ADR-chauffeurs)

ADR Training/Opleiding Vervoer Ontplofbare stoffen (basis & vervolmaking)

ADR-Opleiding klasse 1

Het Koninklijk Besluit van 29 juni 2003 voorziet dat alle chauffeurs die ontplofbare stoffen van de ADR-gevaarsklasse 1 vervoeren in het bezit moeten zijn van een ADR-opleidings-getuigschrift van “categorie III” voor ontplofbare stoffen. 

Chauffeurs die nog in het bezit zijn van een oud getuigschrift waarop de klasse 1 vermeld staat, mogen dit getuigschrift zonder probleem blijven gebruiken tot de vervaldag. 

Om een nieuw getuigschrift te behalen of een oud getuigschrift te verlengen voor de ADR klasse 1, moet een specialisatiecursus voor het vervoer van ontplofbare stoffen bijgewoond worden en moet de kandidaat slagen voor het bijhorend examen.

DGT organiseert dergelijke specialisatie-cursussen.  De cursus duurt twee dagen.  Het examen gaat door tijdens de namiddag van de tweede cursusdag.

Opgelet: de specialisatiecursus voor het vervoer van ontplofbare stoffen kan enkel bijgewoond worden door personen die reeds de gewone ADR-Basiscursus (initiële cursus of vervolmakingscursus) voor niet-tankvervoer gevolgd hebben en die beschikken over een geldig opleidingsgetuigschrift voor niet-tankvervoer van gevaarlijke stoffen voor alle gevaarsklassen behalve de klasse 1.

PROGRAMMA

De duur en de inhoud van het programma van de opleiding zijn voorgeschreven door de overheid.

Hoofdstuk I : Wettelijke bepalingen inzake het ADR-opleidingsgetuigschrift voor de chauffeurs

Hoofdstuk II : Reglementering met betrekking tot het vervoer van gevaarlijke goederen

Hoofdstuk III : Indeling van de ontplofbare stoffen en voorwerpen

Hoofdstuk IV : Houders voor het vervoer van springstoffen

Hoofdstuk V : Boorddocumenten

Hoofdstuk VI : Signalisatie

Hoofdstuk VII : Voorschriften tijdens het vervoer

Hoofdstuk VIII : Voorschriften met betrekking tot de voertuigen en hun uitrusting

Hoofdstuk IX : Vrijstellingen

Hoofdstuk X : Gevaren eigen aan de springstoffen, preventie en noodmaatregelen

Hoofdstuk XI : Stuwing en beveiliging van de lading

Lesgever:

Dhr. Luc Coopmans , ADR-instructeur van DGT Dangerous Goods Training vzw.


PRAKTISCH

Initiële opleiding- als vervolmakingcursus, te Antwerpen.

Het examen wordt afgenomen door een ambtenaar van de Dienst der Springstoffen van de Federale Overheidsdienst voor Economie en dit in de namiddag van de tweede opleidingsdag.

Bij de aanvang van de cursus wordt nota genomen van het nummer en van de vervaldatum van zijn huidig ADR  getuigschrift (elke deelnemer moet zijn ADR-opleidings-getuigschrift dan ook meebrengen naar de cursus).
Het inschrijvingsbedrag omvat het bijwonen van de lessen, de deelname aan het examen, het leerboek, de koffiepauzen en broodjesmaaltijd.

DGT vzw is erkend door de Vlaamse Overheid in het kader van de KMO – Portefeuille (www.kmo-portefeuille.be). Vlaamse ondernemingen kunnen rekenen op een tegemoetkoming van 40 % van de Vlaamse overheid.

€ 450,- (excl. BTW)
2 dagen

Sessieoverzicht

Geen sessies beschikbaar.
Afdrukken