Wegvervoer (ADR-chauffeurs)

ADR Chauffeurs Vervolmaking Tankvervoer - CAT. I & CAT. II

ADR  Attest  VERVOLMAKING – Voor wie ?

De geldigheid van een ADR - getuigschrift bedraagt 5 jaar. Vanaf één jaar voor vervaldatum kan men een vervolmakingscursus volgen. Een controletest wordt afgenomen door het ITLB. Uw nieuw attest gaat in op de dag dat uw huidig attest vervalt, en dat opnieuw voor een duur van 5 jaar.

WACHT NIET TE LANG OM DEEL TE NEMEN AAN EEN VERVOLMAKINGSCURSUS !

In bepaalde periodes van het jaar wordt het immers soms moeilijk om ergens een cursus te volgen of om een examen af te leggen. In vakantieperiodes bijvoorbeeld worden weinig of geen examens ingericht.

Is de geldigheid van uw huidig attest voorbij, dan is uw ADR – getuigschrift onherroepelijk vervallen. U moet dan opnieuw deelnemen aan de initiële basisopleidingen met de bijhorende examens. En let wel op, u moet de volledige vervolmakingscursus gevolgd hebben en tevens geslaagd zijn voor uw examen VOOR uw vervaldatum!

Cursusinhoud:

  • Type tanks voor het vervoer van gevaarlijke goederen
  • De opbouw van een tank : de houder, bedrijfs- en stuctuuruitrusting, de tankcode
  • Gedrag op de weg bij het tankvervoer
  • Boorddocumenten : Vervoer- en ADR keuringsdocument
  • Signalisatie : Oranje schilden, grote etiketten en andere markeringen
  • Het laden en lossen van tanks
  • Vervoer van gassen
  • Vervoer van vaste stoffen en vloeistoffen

De examenvragen:
Voorbeeld of type examenvragen zijn te vinden op onze website. Tevens worden tijdens de cursus voorbeeld examenvragen in voldoende mate besproken.

Plaats van de cursussen :

- Antwerpen, Seminariecentrum 'Schipperswelzijn', Straatsburgdok NK2
- Bebronna - Ketenislaan 1 - 9130 Kallo
- Gent/Mariakerke - Kantoor, Wijmenstraat 21K, 9030 Mariakerke

Subsidies?

  • zie www.kmo-portefeuille.be
  • Terugbetaling Sociaal fonds Goederenvervoer : Personeel tewerkgesteld in het goederenvervoer en ingeschreven in de RSZ categorie 083 kunnen via het Sociaal fonds een groot deel van het inschrijvingsgeld terugbetaald krijgen.
Cursus: € 385,00 (excl. BTW) - Examen: € 70,00 (excl. BTW)
2,5 lesdagen + examen

Sessieoverzicht

Plaats Sessiedata Datum examen C. Nr.
Kallo 25 september & 2 & 9 oktober 2021 21091 Inschrijven
Gent/Mariakerke 2, 9 & 11 oktober 2021 21093 Inschrijven
Schelle 4, 5 & 6 oktober 2021 VVV Volzet
Kallo 7, 8 & 9 oktober 2021 21095 Inschrijven
Heusden Zolder 11, 12 & 13 oktober 2021 VVV Volzet
Schelle 16, 23 & 30 oktober 2021 VVV Volzet
Gent/Mariakerke 16, 23 & 30 oktober 2021 21097 Inschrijven
Heusden Zolder 16, 23 & 30 oktober 2021 VVV Volzet
Gent/Mariakerke 28, 29 & 30 oktober 2021 21099 Inschrijven
Schelle 6, 13 & 20 november 2021 VVV Inschrijven
Schelle 8, 9 & 10 november 2021 VVV Inschrijven
Heusden Zolder 27 november & 4 & 11 december 2021 VVV Inschrijven
Kallo 27 november & 4 & 11 december 2021 21101 Inschrijven
Schelle 27 november & 4 & 11 december 2021 VVV Inschrijven
Schelle 1, 2 & 3 december 2021 VVV Inschrijven
Kallo 1, 2 & 3 december 2021 21103 Inschrijven
Heusden Zolder 6, 7 & 8 december 2021 VVV Inschrijven
Heusden/Zolder 8, 15 & 22 januari 2022 VVV Inschrijven
Antwerpen 8, 15 & 22 januari 2022 VVV Inschrijven
Gent/Mariakerke 8, 15 & 22 januari 2022 VVV Inschrijven
Schelle 8, 15 & 22 januari 2022 VVV Inschrijven
Schelle 17, 18 & 19 januari 2022 VVV Inschrijven
Gent/Mariakerke 24, 25 & 26 januari 2022 VVV Inschrijven
Schelle 29 januari & 5 & 12 februari 2022 VVV Inschrijven
Antwerpen 7, 8 & 9 februari 2022 VVV Inschrijven
Schelle 21, 22 & 23 februari 2022 VVV Inschrijven
Heusden/Zolder 21, 22 & 23 februari 2022 VVV Inschrijven
Gent/Mariakerke 28 februari & 1 & 2 maart 2022 VVV Inschrijven
Schelle 5, 12 & 19 maart 2022 VVV Inschrijven
Heusden/zolder 5, 12 & 19 maart 2022 VVV Inschrijven
Antwerpen 5, 12 & 19 maart 2022 VVV Inschrijven
Gent/Mariakerke 5, 12 & 19 maart 2022 VVV Inschrijven
Schelle 14, 15 & 16 maart 2022 VVV Inschrijven
Schelle 26 maart & 2 & 9 april 2022 VVV Inschrijven
Antwerpen 11, 12 & 13 april 2022 VVV Inschrijven
Schelle 11, 12 & 13 april 2022 VVV Inschrijven
Schelle 7, 14 & 21 mei 2022 VVV Inschrijven
Heusden/Zolder 7, 14 & 21 mei 2022 VVV Inschrijven
Antwerpen 7, 14 & 21 mei 2022 VVV Inschrijven
Gent/Mariakerke 7, 14 & 21 mei 2022 VVV Inschrijven
Heusden/Zolder 16, 17 & 18 mei 2022 VVV Inschrijven
Gent/Mariakerke 16, 17 & 18 mei 2022 VVV Inschrijven
Schelle 23, 24 & 25 mei 2022 VVV Inschrijven
Antwerpen 8, 9 & 10 juni 2022 VVV Inschrijven
Schelle 20, 21 & 22 juni 2022 VVV Inschrijven
Afdrukken