Wegvervoer (ADR-chauffeurs)

ADR Chauffeurs Vervolmaking Collivervoer - CAT. I

ADR  Attest VERVOLMAKING – Voor wie ?

De geldigheid van een ADR - getuigschrift bedraagt 5 jaar. Vanaf één jaar voor vervaldatum kan men een vervolmakingscursus volgen. Een controletest wordt afgenomen door het ITLB. Uw nieuw attest gaat in op de dag dat uw huidig attest vervalt, en dat opnieuw voor een duur van 5 jaar.

WACHT NIET TE LANG OM DEEL TE NEMEN AAN EEN VERVOLMAKINGSCURSUS !

In bepaalde periodes van het jaar wordt het immers soms moeilijk om ergens een cursus te volgen of om een examen af te leggen. In vakantieperiodes bijvoorbeeld worden weinig of geen examens ingericht.

Is de geldigheid van uw huidig attest voorbij, dan is uw ADR – getuigschrift onherroepelijk vervallen. U moet dan opnieuw deelnemen aan de initiële basisopleidingen met de bijhorende examens. En let wel op, u moet de volledige vervolmakingscursus gevolgd hebben en geslaagd zijn voor uw examen  VOOR uw vervaldatum.

Cursusinhoud

 • Vervoer gevaarlijke goederen : van toepassing zijnde voorschriften
 • Indeling van de gevaarlijke stoffen
 • Houders voor het vervoer van gevaarlijke stoffen
 • Het vervoerdocument en andere boorddocumenten
 • Signalisatie van colli
 • Signalisatie van containers, tankcontainers, mobiele tanks en voertuigen
 • Voorschriften tijdens het vervoer, gebruik van tunnels
 • Voorschriften voor de voertuigen en hun uitrusting
 • Vrijstellingen
 • Stuwen van lading

De examenvragen :
Voorbeeld of type examenvragen zijn te vinden op onze website. Tevens worden tijdens de cursus voorbeeld examenvragen in voldoende mate de cursus besproken.

Plaats van de cursussen :

 • Antwerpen, Seminariecentrum 'Schipperswelzijn', Straatsburgdok NK2
 • Bebronna - Ketenislaan 1 - 9130 Kallo
 • Gent/Mariakerke - Kantoor, Wijmenstraat 21K, 9030 Mariakerke

Subsidies ?

 • zie www.kmo-portefeuille.be; en/of 
 • Terugbetaling Sociaal fonds Goederenvervoer: Personeel tewerkgesteld in het goederenvervoer en ingeschreven in de RSZ categorie 083 kunnen via het Sociaal fonds een groot deel van het inschrijvingsgeld terugbetaald krijgen. Formulieren hiervoor zijn via onze diensten te verkrijgen.
Cursus: € 300,00 (excl. BTW) - Examen: € 70,00 (excl. BTW)
2 lesdagen + examen

Sessieoverzicht

Plaats Sessiedata Datum examen C. Nr.
Gent/Mariakerke 24 & 25 januari 2022 VVV Inschrijven
Schelle 29 januari & 5 februari 2022 VVV Inschrijven
Antwerpen 7 & 8 februari 2022 VVV Inschrijven
Schelle 19 & 26 februari 2022 VVV Inschrijven
Heusden/Zolder 21 & 22 februari 2022 VVV Inschrijven
Schelle 21 & 22 februari 2022 VVV Inschrijven
Gent/Mariakerke 28 februari & 1 maart 2022 VVV Inschrijven
Schelle 5 & 12 maart 2022 VVV Inschrijven
Heusden/Zolder 5 & 12 maart 2022 VVV Inschrijven
Gent/Mariakerke 5 & 12 maart 2022 VVV Inschrijven
Schelle 14 & 15 maart 2022 VVV Inschrijven
Schelle 26 maart & 2 april 2022 VVV Inschrijven
Antwerpen 11 & 12 april 2022 VVV Inschrijven
Schelle 11 & 12 april 2022 VVV Inschrijven
Schelle 23 & 30 april 2022 VVV Inschrijven
Gent/Mariakerke 7 & 14 mei 2022 VVV Inschrijven
Schelle 7 & 14 mei 2022 VVV Inschrijven
Heusden/Zolder 7 & 14 mei 2022 VVV Inschrijven
Heusden/Zolder 16 & 17 mei 2022 VVV Inschrijven
Gent/Mariakerke 16 & 17 mei 2022 VVV Inschrijven
Schelle 23 & 24 mei 2022 VVV Inschrijven
Antwerpen 8 & 9 juni 2022 VVV Inschrijven
Heusden/Zolder 11 & 18 juni 2022 VVV Inschrijven
Schelle 20 & 21 juni 2022 VVV Inschrijven
Afdrukken