Veiligheidsadviseurs (ADR/RID/ADN)

Bedrijven die te maken hebben met het vervoer, het laden en het lossen van gevaarlijke stoffen over de weg (ADR), het spoor (RID) of de binnenwateren (ADN) moeten een transportveiligheidsadviseur in dienst of moeten er een overeenkomst mee hebben. DGT vzw is door de Federale Overheid Mobiliteit erkend voor de organisatie van de verschillende cursussen als voorbereiding tot een officieel examen. Dit examen wordt afgenomen door daartoe door de overheid erkende instellingen. De plaats en de data waarop examens doorgaan vindt u op de website van deze instellingen. Te Antwerpen en te Gent worden examens georganiseerd door CEC (www.cecvzw.be), te Brussel door het ITLB (www.itlb.be).

OEFENSESSIE TER VOORBEREIDING VAN HET EXAMEN VEILIGHEIDSADVISEUR, EXCLUSIEF EXAMEN (Algemeen en specialisatie ADR, alle klassen excl. klasse 1, 2, 7)130 euro Meer info
Plaats Sessiedata Datum examen C. Nr.
Gent/Mariakerke 4 februari 2022
04/02/2022
Inschrijven
Schelle 17 februari 2022
17/02/2022
VVV Inschrijven
Gent/Mariakerke 8 maart 2022
08/03/2022
Inschrijven
Schelle 17 maart 2022
17/03/2022
VVV Inschrijven
Schelle 21 april 2022
21/04/2022
VVV Inschrijven
Gent/Mariakerke 5 mei 2022
05/05/2022
Inschrijven
Schelle 12 mei 2022
12/05/2022
VVV Inschrijven
Schelle 23 juni 2022
23/06/2022
VVV Inschrijven
ADR Veiligheidsadviseur - INITIEEL (alle klassen behalve 1, 2 & 7)€845,- (excl. BTW) Meer info
Plaats Sessiedata Datum examen C. Nr.
Gent 2, 3, 8, 9 & 10 februari 2022
Inschrijven via www.itlb.be
22015 Inschrijven
Antwerpen 8, 9, 15, 16 & 17 maart 2022
Inschrijven via www.itlb.be
22016 Inschrijven
Antwerpen 3, 4, 10, 11 & 12 mei 2022
Inschrijven via www.itlb.be
22017 Inschrijven
ADR Veiligheidsadviseur - VERVOLMAKING (alle klassen behalve 1, 2 & 7)€ 735,- ( excl. BTW) Meer info
Plaats Sessiedata Datum examen C. Nr.
Antwerpen 22, 23, 24 & 25 februari 2022
Inschrijven via www.itlb.be
22019 Inschrijven
Gent 19, 20, 21 & 22 april 2022
Inschrijven via www.itlb.be
22020 Inschrijven
Antwerpen 31 mei & 1, 2 & 3 juni 2022
Inschrijven via www.itlb.be
22021 Inschrijven
ADR Veiligheidsadviseur - INITIEEL KLASSE 2 (gassen)€ 255,- (excl. BTW) Meer info
Plaats Sessiedata Datum examen C. Nr.
Antwerpen 13 april 2022
Inschrijven via www.itlb.be
22032 Inschrijven
ADR Veiligheidsadviseur - VERVOLMAKING KLASSE 2 (gassen)€ 255,- (excl. BTW) Meer info
Plaats Sessiedata Datum examen C. Nr.
Antwerpen 13 april 2022
Inschrijven via www.itlb.be
22033 Inschrijven
RID Veiligheidsadviseur - INITIEEL (alle klassen behalve 1 & 7)€ 415,- (excl. BTW) Meer info
Plaats Sessiedata Datum examen C. Nr.
Antwerpen 26 & 27 april 2022
Inschrijven via www.itlb.be
22026 Inschrijven
RID Veiligheidsadviseur - VERVOLMAKING (alle klassen behalve 1 & 7)€ 415,- (excl. BTW) Meer info
Plaats Sessiedata Datum examen C. Nr.
Antwerpen 26 & 27 april 2022
Inschrijven via www.itlb.be
22027 Inschrijven
ADN Veiligheidsadviseur - INITIEEL (alle klassen behalve 1, 2 & 7)€ 610,- (excl. BTW) Meer info
Plaats Sessiedata Datum examen C. Nr.
Antwerpen 22, 23 & 24 maart 2022
Inschrijven via www.itlb.be
22022 Inschrijven
Antwerpen 1, 2 & 3 juni 2022
Inschrijven via www.itlb.be
22040 Inschrijven
ADN Veiligheidsadviseur - VERVOLMAKING (enkel specifiek gedeelte ADN)€ 490,- (excl. BTW) Meer info
Plaats Sessiedata Datum examen C. Nr.
Antwerpen 22 & 23 maart 2022
Inschrijven via www.itlb.be
22023 Inschrijven
Antwerpen 1 & 2 juni 2022
Inschrijven via www.itlb.be
22041 Inschrijven
ADN Veiligheidsadviseur - INITEEL KLASSE 2 (gassen)€ 450,- (excl. examen én excl. BTW) Meer info
Plaats Sessiedata Datum examen C. Nr.
Antwerpen 11 & 12 mei 2022
Inschrijven via www.itlb.be
22028 Inschrijven
ADN Veiligheidsadviseur - VERVOLMAKING KLASSE 2 (gassen)€ 450,- (excl. examen én excl. BTW) Meer info
Plaats Sessiedata Datum examen C. Nr.
Antwerpen 11 & 12 mei 2022
Inschrijven via www.itlb.be
22029 Inschrijven