Veiligheidsadviseurs (ADR/RID/ADN)

Bedrijven die te maken hebben met het vervoer, het laden en het lossen van gevaarlijke stoffen over de weg (ADR), het spoor (RID) of de binnenwateren (ADN) moeten een transportveiligheidsadviseur in dienst of moeten er een overeenkomst mee hebben. DGT vzw is door de Federale Overheid Mobiliteit erkend voor de organisatie van de verschillende cursussen als voorbereiding tot een officieel examen. Dit examen wordt afgenomen door daartoe door de overheid erkende instellingen. De plaats en de data waarop examens doorgaan vindt u op de website van deze instellingen. Te Antwerpen en te Gent worden examens georganiseerd door CEC (www.cecvzw.be), te Brussel door het ITLB (www.itlb.be).

OEFENSESSIE TER VOORBEREIDING VAN HET EXAMEN VEILIGHEIDSADVISEUR, EXCLUSIEF EXAMEN (Algemeen en specialisatie ADR, alle klassen excl. klasse 1, 2, 7)130 euro Meer info
Plaats Sessiedata Datum examen C. Nr.
Schelle 20 mei 2021
20/05/2021
VVV Inschrijven
Gent/Mariakerke 17 juni 2021
17/06/2021
21160 Inschrijven
Schelle 24 juni 2021
24/06/2021
VVV Inschrijven
ADR Veiligheidsadviseur - INITIEEL (alle klassen behalve 1, 2 & 7)€845,- (excl. BTW) Meer info
Plaats Sessiedata Datum examen C. Nr.
Antwerpen 26 & 27 mei & 1, 2 & 3 juni 2021
Inschrijven via www.itlb.be
21036 Inschrijven
Gent/Mariakerke 5, 6, 12, 13 & 14 oktober 2021
Inschrijven via www.itlb.be
21128 Inschrijven
Antwerpen 17, 18, 23, 24 & 25 november 2021
Inschrijven via www.itlb.be
21131 Inschrijven
ADR Veiligheidsadviseur - VERVOLMAKING (alle klassen behalve 1, 2 & 7)€ 735,- ( excl. BTW) Meer info
Plaats Sessiedata Datum examen C. Nr.
Antwerpen 18, 19, 20 & 21 mei 2021
Inschrijven via www.itlb.be
21039 Inschrijven
Gent 8, 9, 10 & 11 juni 2021
Inschrijven via www.itlb.be
21040 Inschrijven
Antwerpen 20, 21, 22 & 23 september 2021
Inschrijven via www.itlb.be
21127 Inschrijven
Gent/Mariakerke 23, 24, 25 & 26 november 2021
Inschrijven via www.itlb.be
21129 Inschrijven
Antwerpen 13, 14, 15 & 16 december 2021
Inschrijven via www.itlb.be
21130 Inschrijven
ADR Veiligheidsadviseur - INITIEEL KLASSE 2 (gassen)€ 255,- (excl. BTW) Meer info
Plaats Sessiedata Datum examen C. Nr.
Antwerpen 2 december 2021
Inschrijven via www.itlb.be
21132 Inschrijven
ADR Veiligheidsadviseur - VERVOLMAKING KLASSE 2 (gassen)€ 255,- (excl. BTW) Meer info
Plaats Sessiedata Datum examen C. Nr.
Antwerpen 2 december 2021
Inschrijven via www.itlb.be
21133 Inschrijven
RID Veiligheidsadviseur - INITIEEL (alle klassen behalve 1 & 7)€ 415,- (excl. BTW) Meer info
Plaats Sessiedata Datum examen C. Nr.
Antwerpen 19 & 20 oktober 2021
Inschrijven via www.itlb.be
21134 Inschrijven
RID Veiligheidsadviseur - VERVOLMAKING (alle klassen behalve 1 & 7)€ 415,- (excl. BTW) Meer info
Plaats Sessiedata Datum examen C. Nr.
Antwerpen 19 & 20 oktober 2021
Inschrijven via www.itlb.be
21135 Inschrijven
ADN Veiligheidsadviseur - INITIEEL (alle klassen behalve 1, 2 & 7)€ 610,- (excl. BTW) Meer info
Plaats Sessiedata Datum examen C. Nr.
Antwerpen 27, 28 & 29 oktober 2021
Inschrijven via www.itlb.be
21138 Inschrijven
ADN Veiligheidsadviseur - VERVOLMAKING (enkel specifiek gedeelte ADN)€ 490,- (excl. BTW) Meer info
Plaats Sessiedata Datum examen C. Nr.
Antwerpen 27 & 28 oktober 2021
Inschrijven via www.itlb.be
21139 Inschrijven
ADN Veiligheidsadviseur - INITEEL KLASSE 2 (gassen)€ 450,- (excl. examen én excl. BTW) Meer info
Plaats Sessiedata Datum examen C. Nr.
Antwerpen 8 & 9 november 2021
Inschrijven via www.itlb.be
21142 Inschrijven
ADN Veiligheidsadviseur - VERVOLMAKING KLASSE 2 (gassen)€ 450,- (excl. examen én excl. BTW) Meer info
Plaats Sessiedata Datum examen C. Nr.
Antwerpen 8 & 9 november 2021
Inschrijven via www.itlb.be
21143 Inschrijven