Veiligheidsadviseurs (ADR/RID/ADN)

Bedrijven die te maken hebben met het vervoer, het laden en het lossen van gevaarlijke stoffen over de weg (ADR), het spoor (RID) of de binnenwateren (ADN) moeten een transportveiligheidsadviseur in dienst of moeten er een overeenkomst mee hebben. DGT vzw is door de Federale Overheid Mobiliteit erkend voor de organisatie van de verschillende cursussen als voorbereiding tot een officieel examen. Dit examen wordt afgenomen door daartoe door de overheid erkende instellingen. De plaats en de data waarop examens doorgaan vindt u op de website van deze instellingen. Te Antwerpen en te Gent worden examens georganiseerd door CEC (www.cecvzw.be), te Brussel door het ITLB (www.itlb.be).

ADR Veiligheidsadviseur - INITIEEL (alle klassen behalve 1, 2 & 7)€845,- (excl. BTW) Meer info
Plaats Sessiedata Datum examen C. Nr.
Schelle 18, 19, 25, 26 & 27 oktober 2022
Inschrijven via www.itlb.be
22074 Inschrijven
Gent/Mariakerke 15, 16, 22, 23 & 24 november 2022
Inschrijven via www.itlb.be
22073 Inschrijven
Antwerpen 6, 7, 13, 14 & 15 december 2022
Inschrijven via www.itlb.be
22075 Inschrijven
ADR Veiligheidsadviseur - VERVOLMAKING (alle klassen behalve 1, 2 & 7)€ 735,- ( excl. BTW) Meer info
Plaats Sessiedata Datum examen C. Nr.
Antwerpen 31 mei & 1, 2 & 3 juni 2022
Inschrijven via www.itlb.be
22021 Inschrijven
Schelle 27, 28, 29 & 30 september 2022
Inschrijven via www.itlb.be
22077 Inschrijven
Gent/Mariakerke 11, 12, 13 & 14 oktober 2022
Inschrijven via www.itlb.be
22076 Inschrijven
Antwerpen 29 & 30 november & 1 & 2 december 2022
Inschrijven via www.itlb.be
22078 Inschrijven
ADR Veiligheidsadviseur - INITIEEL KLASSE 2 (gassen)€ 255,- (excl. BTW) Meer info
Plaats Sessiedata Datum examen C. Nr.
Antwerpen 9 november 2022
Inschrijven via www.itlb.be
22079 Inschrijven
ADR Veiligheidsadviseur - VERVOLMAKING KLASSE 2 (gassen)€ 255,- (excl. BTW) Meer info
Plaats Sessiedata Datum examen C. Nr.
Antwerpen 9 november 2022
Inschrijven via www.itlb.be
22080 Inschrijven
RID Veiligheidsadviseur - INITIEEL (alle klassen behalve 1 & 7)€ 415,- (excl. BTW) Meer info
Plaats Sessiedata Datum examen C. Nr.
Antwerpen 13 & 14 oktober 2022
Inschrijven via www.itlb.be
22081 Inschrijven
RID Veiligheidsadviseur - VERVOLMAKING (alle klassen behalve 1 & 7)€ 415,- (excl. BTW) Meer info
Plaats Sessiedata Datum examen C. Nr.
Antwerpen 13 & 14 oktober 2022
Inschrijven via www.itlb.be
22082 Inschrijven
ADN Veiligheidsadviseur - INITIEEL (alle klassen behalve 1, 2 & 7)€ 610,- (excl. BTW) Meer info
Plaats Sessiedata Datum examen C. Nr.
Antwerpen 1, 2 & 3 juni 2022
Inschrijven via www.itlb.be
22088 Inschrijven
Antwerpen 7, 8 & 9 november 2022
Inschrijven via www.itlb.be
22067 Inschrijven
ADN Veiligheidsadviseur - VERVOLMAKING (enkel specifiek gedeelte ADN)€ 490,- (excl. BTW) Meer info
Plaats Sessiedata Datum examen C. Nr.
Antwerpen 1 & 2 juni 2022
Inschrijven via www.itlb.be
22089 Inschrijven
Antwerpen 7 & 8 november 2022
Inschrijven via www.itlb.be
22068 Inschrijven
KLASSE 7 veiligheidsadviseur vervoer radioactieve stoffen ADR/RID - INITIEEL met algemeen gedeelte€ 1350,- (excl. BTW) Meer info
Plaats Sessiedata Datum examen C. Nr.
Antwerpen NEDERLANDSTALIGE CURSUS 2, 7, 8, 9 & 13 juni 2022
FANC (www.fanc.fgov.be)
22090 Inschrijven
KLASSE 7 veiligheidsadviseur vervoer radioactieve stoffen ADR/RID - INITIEEL zonder algemeen gedeelte€ 1050,- Meer info
Plaats Sessiedata Datum examen C. Nr.
Antwerpen NEDERLANDSTALIGE CURSUS 7, 8, 9 & 13 juni 2022
FANC (www.fanc.fgov.be)
22091 Inschrijven
KLASSE 7 veiligheidsadviseur vervoer radioactieve stoffen ADR/RID - VERVOLMAKING met algemeen gedeelte€ 900,- (excl. BTW) Meer info
Plaats Sessiedata Datum examen C. Nr.
Antwerpen NEDERLANDSTALIGE OPLEIDING 2, 8 & 9 juni 2022
FANC (www.fanc.fgov.be)
22092 Inschrijven
KLASSE 7 veiligheidsadviseur vervoer radioactive stoffen ADR/RID - VERVOLMAKING zonder algemeen gedeelte € 660,- (excl. BTW) Meer info
Plaats Sessiedata Datum examen C. Nr.
Antwerpen NEDERLANDSTALIGE OPLEIDING 8 & 9 juni 2022
FANC (www.fanc.fgov.be)
22093 Inschrijven