Seminaries

TRANSPORT GEVAARLIJKE GOEDEREN: VEILIGHEIDSADVISEUR ADR/RID/ADN NU OOK VERPLICHT VOOR VERZENDERS

Transport gevaarlijke goederen: Veiligheidsadviseur ADR/RID/ADN nu ook verplicht voor verzenders!

Verplichting aanstellen Veiligheidsadviseur breidt uit !
Tegen uiterlijk 31 december 2022 worden alle verzenders verplicht een Veiligheidsadviseur aan te stellen in het kader van het transport van gevaarlijke goederen. Sedert 1 januari 2000 geldt deze verplichting enkel voor deze betrokken partijen die fysische handelingen uitvoeren bij het transport van gevaarlijke goederen.  Het inzicht is er echter al snel gekomen dat de betrokken opdrachtgevers een fundamentele rol en verantwoordelijkheid hebben in de transportketen.

De regelgeving geldt voor wegvervoer (ADR), spoorwegvervoer (RID) en binnenvaart (ADN). Intermodale aspecten waaronder zeevervoer (IMDG) en luchtvervoer (ICAO/IATA) zijn uiteraard eveneens belangrijk.

Deze Veiligheidsadviseur heeft als taak er voor te zorgen dat dergelijke transporten veilig gebeuren volgens de geldende voorschriften. Als betrokken partij heeft U de keuze om hetzij binnen uw onderneming deze taak op zich te nemen hetzij een medewerker aan te stellen die deze taken tot zich neemt. Als alternatief kunt U beroep doen op een persoon buiten de onderneming waarmee een contract voor huur van diensten is afgesloten. Er is ook steeds een verplichte aanmelding bij de betrokken bevoegde overheden.

DGT/VVV organiseert hierover volgend seminarie: “Transport gevaarlijke goederen: Veiligheidsadviseur nu ook voor verzenders!”. Dit vindt plaats te Gent op donderdag 6 oktober 2022 en te Antwerpen op donderdag 13 oktober 2022. Meer info hierover en inschrijvingsmogelijkheden vindt u op onze website www.dgtvzw.be en www.vzwverkeersveiligheid.be.

Het seminarie vangt aan om 09u00 en eindigt omstreeks 16u30. Koffiepauzes en lunch zijn voorzien.

Het DGT/VVV seminarie-programma is als volgt:
09:00 – 09:15:   Inleiding (Marc Van den Broeck – DGT/VVV)
09:15 – 10:15:   Voorschriften & verantwoordelijkheden in het kader van ADR/RID/ADN (Johan De Waele – DGT/VVV)
10:15 – 1030:    Pauze
10:30 – 11:15:   Naleving ADR veiligheidsvoorschriften + controlemaatregelen / bedrijfsaudits (gastspreker MOW – Toegepast Mobiliteitsbeleid – team ADR)
11:15 – 12:00:   De bevoegdheden van de Vlaamse Waterweg in het transport van gevaarlijke goederen (gastspreker de Vlaamse Waterweg nv)
12:00 – 13:30:   Lunch
13:30 – 14:15:   Taken & aanwijzing interne/externe Veiligheidsadviseur ADR/RID/ADN (Bart Cuenen – DGT/VVV)
14:15 – 15:00:   Aansprakelijkheid verantwoordelijkheden Veiligheidsadviseur (gastspreker Group Casier Risk & Insurance cvba)
15:00 – 15:15:   Pauze
15:15 – 16:00:   Hoe word je veiligheidsadviseur, interne versus externe, voor- en nadelen (Dirk Beernaert – DGT/VVV)
16:00 – 16:15:   Slotwoord (Nick Paelinck – DGT/VVV)

€ 350,- (excl. BTW)
1 dag

Sessieoverzicht

Plaats Sessiedata Datum examen C. Nr.
Gent (Hotel Van Der Valk - Akkerhage 10) 6 oktober 2022
NVT
22123 Inschrijven
Antwerpen (Schipperswelzijn - Straatsburgdok - Noordkaai 2) 13 oktober 2022
NVT
22124 Inschrijven
Afdrukken