Seminaries

JETTY OPERATIONS - LADEN EN LOSSEN VAN TANKSCHEPEN

Het laden en lossen van tankschepen verloopt niet zonder risico's. Er bestaan wettelijke voorschriften en richtlijnen om deze risico's tot een minimum te beperken. Deze opleiding geeft de deelnemers een duidelijk inzicht in mogelijke risico's de te volgen procedures.

Inhoud van de opleiding :

 • Internationale wetgeving (ADN / IMO / SOLAS / MARPOL) en richtlijnen (ISGINTT / ISGOTT) ;
 • CDNI - Afvalstoffenverdrag binnenvaart, de losverklaring ;
 • Korte bespreking eigenschappen van gevaarlijke stoffen, begrippen als explosiegrenzen, vlampunt, toxiciteit, dampspanning, (begin)kookpunt,...
 • Bronnen van ontstekking, statische electriciteit ;¬†
 • Constructie en uitrusting van tankschepen, binnenvaart & zeevaart;
 • Veilig aanmeren van tankschepen ;
 • Controle voor aanvang van laden en lossen ;
 • De ADN / ISGOTT- 6 controlelijst ;
 • Laadprocedures: laad- lossnelheden, laden in gesloten systemen, pressure drop calculations ;
 • Controles na laden / lossen ;
 • Kwaniteits- en kwaliteitsaspecten ;

Doelgroep :

 • Terminal operators ;
 • Terminal managers ;
 • Veiligheids- en milieuco√∂rdinatoren van terminals ;
 • Administratief bedienden en planners ;
 • Bevrachters ;
 • Iedereen betrokken bij de co√∂rdinatie van het laden en het lossen van tankschepen.

Attest van deelname

Deelnemers aan deze opleiding ontvangen achteraf een attest van deelname. Hiermee wordt ondermeer de verplichte opleiding volgens het hoofdstuk 1.3 van het ADN bevestigd.

330,- per deelnemer
1 dag - 09.00u - 17.00u

Sessieoverzicht

Plaats Sessiedata Datum examen C. Nr.
Antwerpen 27 oktober 2022
NVT
22112 Inschrijven
Afdrukken