Seminaries

ADR voor beginners - INLEIDING TOT HET ADR

De ADR wetgeving legt verplichtingen op aan de verschillende partijen betrokken bij het wegtransport van gevaarlijke stoffen.

Hoofdstuk 1.3 van het ADR verplicht dat alle personen betrokken bij het vervoer van gevaarlijke stoffen moeten opgeleid zijn. Deze opleiding moet aangepast zijn aan de taken en verantwoordelijkheden van deze betrokken personen..

Deze ‘inleiding tot het ADR’  richt zich tot deze personen met weinig of geen voorkennis over het ADR wegtransport van gevaarlijke stoffen. Dit kunnen onder meer zijn:

 • Magazijnpersoneel;
 • Dispatchers van transportbedrijven;
 • Expediteurs;
 • Beladers van voertuigen;
 • Beladers van tankwagens;
 • Verpakkers;
 • Lossers ;
 • Administratieve bedienden,
 • Verantwoordelijken voor beveiliging
 • Chauffeurs en personeel dat goederen vervoert of doet vervoeren onder de gedeeltelijke vrijstelling 1.1.3.6;
 • Enz…

De cursisten ontvangen :

 • Een syllabus aangepast aan de meest recente ADR voorschriften;
 • Een attest van deelname;
 • Deskundige lesgever met uitgebreide praktijkervaring.

PROGRAMMA VAN DE CURSUS

De volgende onderwerpen komen tijdens de cursus aan bod:

 • Regelgeving vervoer van gevaarlijke stoffen; een overzicht van de verschillende transportregelgevingen;
 • Klasse indeling van gevaarlijke stoffen. Een overzicht van de verschillende gevaarsklassen, criteria voor classificatie. classificatiecodes en verpakkinggroepen;
 • Het gebruik van de juiste vervoersnaam, stoffen met naam genoemd, algemene en specifieke rubrieken;
 • Het gebruik van de ADR - stoffenlijst;
 • Houders voor het vervoer van gevaarlijke stoffen: Colli, IBC’s,  grote verpakkingen, oververpakkingen, vaste en afneembare tanks, containers, UN mobiele tanks, losgestort vervoer.
 • Kenmerking en etikettering van colli;
 • Signalisatie van transporteenheden;
 • Documenten die het transport begeleiden : Het vervoersdocument (CMR / verzendnota), schriftelijke richtlijnen, Container / Vehicle Verpakkingscertificaat, ADR keuringdocumenten, ADR opleidingsattest voor de chauffeur,…
 • Eisen waaraan de voertuigen en hun uitrusting moeten voldoen;
 • Vrijstellingen van het ADR : Beperkte Hoeveelheden (LQ ‘s) en Gedeeltelijke Vrijstelling volgens afdeling 1.1.3.6 van het ADR.
 • Handhaving, door overheden en controles in bedrijven.

PRAKTISCHE SCHIKKINGEN : Aanvang van de cursus 08.45u, einde voorzien omstreeks 17.00u

Lesgevers: Een lesgever van DGT

Lokaties:  Schipperswelzijn - Straatsburgdok - Noordkaai 2 - 2030 Antwerpen 

               Gent : Wymenstraat 21K te 9030 Mariakerke (Gent) 

Inbegrepen :
Cursusboek, lunch, koffiepauzes, deskundige lesgever.

ADR-2021 reglement :
Het ADR reglement samen met de nationale voorschriften kan bij ons besteld worden voor de prijs van € 180,- (inclusief verzendingskosten in België, exclusief BTW). Een usb-stick is inbegrepen. Bij levering op een cursus wordt de prijs beperkt tot € 155,-.

40% terugbetaald door de Vlaamse overheid via de Kmo-portefeuille :  www.kmoportefeuille.be

Opleiding in uw bedrijf ?
Verkiest u eerder een opleiding in uw bedrijf? Wij komen ook graag naar uw bedrijf om ter plaatse de cursus te verzorgen.  Contacteer ons voor vrijblijvende inlichtingen.

€ 280,- (excl. BTW)
1 dag

Sessieoverzicht

Plaats Sessiedata Datum examen C. Nr.
Schelle 15 december 2022
GEEN
Inschrijven
Gent/Mariakerke 16 februari 2023
GEEN
23038 Inschrijven
Antwerpen 14 maart 2023
GEEN
23039 Inschrijven
Antwerpen 16 mei 2023
GEEN
23040 Inschrijven
Afdrukken