MARITIEM VERVOER (IMDG)

IMDG Zeevervoer van gevaarlijke stoffen

IMDG & ADR

Net zoals het ADR reglement wordt de IMDG wetgeving om de twee jaar aangepast.
IMDG - amendement 41-22 trad in voege op 1 januari 2022 en dient sedert 1 januari 2023 verplicht te worden toegepast. Hoewel de wetgevers streven naar harmonisatie van de verschillende transportregelgevingen zijn er onderling nog heel wat verschillen. 
We stellen tevens vast dat de Federale Overheidsdienst Mobiliteit & Vervoer – afdeling scheepvaartcontrole de IMDG controles in de havengebieden opvoert. Een goede kennis van het IMDG is daarom een noodzaak.
De cursus is praktisch gericht. Er wordt uitgegaan van representatieve praktijkvoorbeelden die aantonen waarmee rekening moet gehouden worden bij het aanbieden van gevaarlijke stoffen voor zeevervoer. Bovendien kan u er met al uw vragen terecht. U kan ze desgewenst ook vóór aanvang van de cursus overmaken, zodat u een kant en klaar antwoord krijgt.

Na afloop ontvangen de deelnemers een “Attest van deelname”

 Deze cursus is een ‘must’ voor allen die betrokken zijn met het zeevervoer van gevaarlijke goederen.

Cursusinhoud

- Inleiding: overzicht van de wetgeving inzake zeevervoer van gevaarlijke goederen en structuur van de IMDG Code
- Classificatie en identificatie van de gevaarlijke goederen conform de IMDG Code, met bijzondere aandacht voor de “marine pollutants”
- Bespreking van de IMDG-stoffenlijst  (Hoofdstuk 3.2 van deel 3 van de IMDG Code)
- Documenten: Dangerous Goods Declaration, Container / Vehicle Packing Certificate
- Kenmerken, opschriften en etiketten op colli, containers en voertuigen
- Verpakkingsvoorschriften en voorschriften inzake tanks (UN portable tanks en IMO tanks)
- Segregatievoorschriften
- Vervoer van Limited Quantities en Excepted Quantities
- Diverse (overige) voorschriften
- Oefeningen.

DOELGROEP

Deze cursus is bestemd  voor personeelsleden van bedrijven (laad- / losterminals, bevrachters, afzenders, transportbedrijven, …) die te maken hebben met het zeevervoer van gevaarlijke goederen “in packaged form” (vervoer van colli, containers, portable tanks en Ro/Ro-vervoer, dus niet vervoer in tankschepen).

Afdeling 1.3.1 van de IMDG Code verplicht iedereen die te maken heeft met het zeetransport van gevaarlijke goederen tot het volgen van een gepaste opleiding.

In afdeling 1.3.1 van het ADR staat bovendien vermeld dat personen die betrokken zijn bij het multimodaal vervoer van gevaarlijke goederen een aan hun functie aangepaste opleiding moeten genoten hebben.

Plaats van de cursussen :

  • Gent,/Mariakerke  - Wijmenstraat 21K - 9030 Mariakerke/Gent
  • Schipperswelzijn - Straatsburgdok - Noordkaai 2  - 2030 Antwerpen

Wij komen ook graag naar uw bedrijf om ter plaatse bedrijfsgebonden cursussen te verzorgen.
Contacteer ons voor vrijblijvende inlichtingen.

40% terugbetaald door de Vlaamse overheid via KMO-portefeuille - www.kmoportefeuille.be!

€ 280,- (excl. BTW)
1 dag

Sessieoverzicht

Plaats Sessiedata Datum examen C. Nr.
Gent/Mariakerke 8 juni 2023
GEEN
23037 Inschrijven
Antwerpen 24 oktober 2023
GEEN
23085 Inschrijven
Gent/Mariakerke 16 november 2023
GEEN
23086 Inschrijven
Afdrukken