MARITIEM VERVOER (IMDG)

IMDG Zeevervoer van gevaarlijke stoffen

IMDG & ADR

Net zoals het ADR reglement wordt de IMDG wetgeving om de twee jaar aangepast.
IMDG - amendement 40-20 treedt in voege op 1 januari 2020 en moet vanaf 1 januari 2021 verplicht worden toegepast. Hoewel de wetgevers streven naar harmonisatie van de verschillende transportregelgevingen zijn er onderling nog heel wat verschillen. 
We stellen tevens vast dat de Federale Overheidsdienst Mobiliteit & Vervoer – afdeling scheepvaartcontrole de IMDG controles in de havengebieden opvoert. Een goede kennis van het IMDG is daarom een noodzaak.
De cursus is praktisch gericht. Er wordt uitgegaan van representatieve praktijkvoorbeelden die aantonen waarmee rekening moet gehouden worden bij het aanbieden van gevaarlijke stoffen voor zeevervoer. Bovendien kan u er met al uw vragen terecht. U kan ze desgewenst ook vóór aanvang van de cursus overmaken, zodat u een kant en klaar antwoord krijgt.

Na afloop ontvangen de deelnemers een “Attest van deelname”

 Deze cursus is een ‘must’ voor allen die betrokken zijn met het zeevervoer van gevaarlijke goederen.

Cursusinhoud

- Inleiding: overzicht van de wetgeving inzake zeevervoer van gevaarlijke goederen en structuur van de IMDG Code
- Classificatie en identificatie van de gevaarlijke goederen conform de IMDG Code, met bijzondere aandacht voor de “marine pollutants”
- Bespreking van de IMDG-stoffenlijst  (Hoofdstuk 3.2 van deel 3 van de IMDG Code)
- Documenten: Dangerous Goods Declaration, Container / Vehicle Packing Certificate
- Kenmerken, opschriften en etiketten op colli, containers en voertuigen
- Verpakkingsvoorschriften en voorschriften inzake tanks (UN portable tanks en IMO tanks)
- Segregatievoorschriften
- Vervoer van Limited Quantities en Excepted Quantities
- Diverse (overige) voorschriften
- Oefeningen.

DOELGROEP

Deze cursus is bestemd  voor personeelsleden van bedrijven (laad- / losterminals, bevrachters, afzenders, transportbedrijven, …) die te maken hebben met het zeevervoer van gevaarlijke goederen “in packaged form” (vervoer van colli, containers, portable tanks en Ro/Ro-vervoer, dus niet vervoer in tankschepen).

Afdeling 1.3.1 van de IMDG Code verplicht iedereen die te maken heeft met het zeetransport van gevaarlijke goederen tot het volgen van een gepaste opleiding.

In afdeling 1.3.1 van het ADR staat bovendien vermeld dat personen die betrokken zijn bij het multimodaal vervoer van gevaarlijke goederen een aan hun functie aangepaste opleiding moeten genoten hebben.

Plaats van de cursussen :

  • Vereniging voor verkeersveiligheid  - Schelle - Molenberglei 6 - 2627 Schelle 
  • Gent,/Mariakerke  - Wijmenstraat 21K - 9030 Mariakerke/Gent
  • Bebronna - Troubadourtower - 4de verdiep - Ketenislaan 1 - 9130 Kallo

Wij komen ook graag naar uw bedrijf om ter plaatse bedrijfsgebonden cursussen te verzorgen.
Contacteer ons voor vrijblijvende inlichtingen.

40% terugbetaald door de Vlaamse overheid via KMO-portefeuille - www.kmoportefeuille.be!

€ 255,- (excl. BTW)
1 dag

Sessieoverzicht

Plaats Sessiedata Datum examen C. Nr.
Antwerpen 10 februari 2022 22037 Inschrijven
Gent 26 april 2022 22038 Inschrijven
Antwerpen 9 juni 2022 22039 Inschrijven
Afdrukken