MARITIEM VERVOER (IMDG)

Deze IMDG cursus is bestemd  voor personeelsleden van bedrijven (laad- / losterminals, bevrachters, afzenders, transportbedrijven, …) die te maken hebben met het zeevervoer van gevaarlijke goederen “in packaged form” (vervoer van colli, containers, portable tanks en Ro/Ro-vervoer, dus niet vervoer in tankschepen).

Afdeling 1.3.1 van de IMDG Code verplicht iedereen die te maken heeft met het zeetransport van gevaarlijke goederen tot het volgen van een gepaste opleiding. In afdeling 1.3.1 van het ADR staat bovendien vermeld dat personen die betrokken zijn bij het multimodaal vervoer van gevaarlijke goederen een aan hun functie aangepaste opleiding moeten genoten hebben.

Het cursusprogramma:

  • Inleiding: overzicht van de wetgeving inzake zeevervoer van gevaarlijke goederen en structuur van de IMDG Code
  • Classificatie en identificatie van de gevaarlijke goederen conform de IMDG Code, met bijzondere aandacht voor de “marine pollutants”
  • Bespreking van de IMDG-stoffenlijst  (Hoofdstuk 3.2 van deel 3 van de IMDG Code)
  • Documenten: Dangerous Goods Declaration, Container/Vehicle Packing Certificate
  • Kenmerken, opschriften en etiketten op colli, containers en voertuigen
  • Verpakkingsvoorschriften en voorschriften inzake tanks (UN portable tanks en IMO tanks)
  • Segregatievoorschriften (samenladingsverboden)
  • Vervoer van Limited Quantities
  • Diverse (overige) voorschriften
  • Oefeningen.
IMDG Zeevervoer van gevaarlijke stoffen € 280,- (excl. BTW) Meer info
Plaats Sessiedata Datum examen C. Nr.
Gent/Mariakerke 8 juni 2023
GEEN
23037 Inschrijven
Antwerpen 24 oktober 2023
GEEN
23085 Inschrijven
Gent/Mariakerke 16 november 2023
GEEN
23086 Inschrijven