Binnenvaart (ADN)

ADN Herhalingscursus binnenschippers (Basis) - Enkel Tankvaart

Het ADN attest heeft een geldigheid van 5 jaar. Tijdens het jaar dat de vervaldatum vooraf gaat, moet u een ADN herhalingscursus volgen en tevens slagen aan een daaraan gekoppelde controletest. Uw nieuw attest gaat dan in op de dag dat uw huidig attest vervalt.

U kunt ook eerder dan het jaar dat de geldigheiddatum vooraf gaat aan een ADN herhalingscursus deelnemen. Echter, in dat geval gaat uw nieuw attest in de dag dat u de ADN herhalingscursus volgt.

Let op! Is de geldigheidsdatum van uw huidig attest voorbij, dan is uw ADN attest onherroepelijk vervallen. U moet dan opnieuw deelnemen aan een basiscursus met bijhorend examen.

De herhalingscursus wordt afgesloten met een controletest. Deze controletest wordt afgenomen door DGT.

De cursus is erkend door de bevoegde autoriteiten. Het maakt dus niet uit in welk land of bij welke organisatie u eerder uw cursus heeft gevolgd, dan wel welke ADN lidstaat uw huidig attest heeft uitgeschreven.

DGT biedt u, dit conform de ADN bepalingen, de mogelijkheid om hetzij een herhalingscursus enkel droge ladingvaart (2 dagen) hetzij een herhalingscursus enkel tankvaart (2 dagen), hetzij een gecombineerde cursus tankvaart en drogelading (3 dagen) te volgen. 

Let op, het volgen van een driedaagse cursus tankvaart leidt uiteraard tot een deelattest tankvaart, maar het garandeert wel uw kans op slagen op de controletest.

Tijdens deze cursus wordt intens gebruik gemaakt van het ADN reglement. U kunt een eigen recent ADN regelement meebrengen naar de cursus. Indien u niet over een eigen reglement beschikt stelt DGT een exemplaar ter beschikking dat u tijdens de cursus en de controletest kunt gebruiken.

Cursusinhoud

  • De structuur van het ADN
  • Klasse indeling en gevaarseigenschappen van gevaarlijke stoffen
  • Bespreking van Tabel C van het ADN
  • laden en lossen van tankschepen, bedrijfsvoorschriften.
  • De ADN controlelijst
  • Gasvrij maken van ladingtanks.
  • Documenten bij het vervoer van gevaarlijke stoffen
  • Meettechnieken : zuurstof-, explosie- en giftigheidsmetingen
  • Praktische oefeningen
  • Stabiliteit van binnenvaartschepen​​​​

Tijdens de herhalings / vervolmakingscursus worden belangrijke wijzigingen in de ADN voorschriften toegelicht.

ADN-2021 reglement :
Het ADN-2021 reglement kan bij ons besteld worden voor de prijs van € 140,- (inclusief verzendingskosten in België & Nederland, exclusief BTW). Een usb-stick is inbegrepen. Bij levering op een cursus bedraagt de prijs € 130,-.

Deelnemers aan een ADN herhalingscursus kunnen hun eigen ADN regelement gebruiken, een bestellen of een in bruikleen nemen op de cursus.

Plaats van de cursus: De cursussen gaan door in het SCHIPPERSWELZIJN - STRAATSBURGDOK - NOORDKAAI 1 - 2030 ANTWERPEN

€ 430,- (excl.BTW)
3 dagen

Sessieoverzicht

Plaats Sessiedata Datum examen C. Nr.
Antwerpen 16 & 17 februari 2023
17/02/2023
(einde laatste cursusdag)
23007 Inschrijven
Antwerpen 16 & 17 maart 2023
17/03/2023
(einde laatste cursusdag)
23010 Inschrijven
Antwerpen 9 & 10 mei 2023
10/05/2023
(einde laatste cursusdag)
23042 Inschrijven
Antwerpen 22 & 23 juni 2023
23/06/2023
(einde laatste cursusdag)
23013 Inschrijven
Antwerpen 21 & 22 september 2023
(einde laatste cursusdag)
23056 Inschrijven
Antwerpen 12 & 13 oktober 2023
(einde laatste cursusdag)
23059 Inschrijven
Antwerpen 9 & 10 november 2023
(einde laatste cursusdag)
23062 Inschrijven
Antwerpen 21 & 22 december 2023
(einde laatste cursusdag)
23065 Inschrijven
Afdrukken