Binnenvaart (ADN)

ADN Basiscursus binnenschippers

In afdeling 7.1.3.15 en 7.2.3.15 van het ADN is aangegeven dat bij het vervoer van gevaarlijke stoffen aan boord van een binnenvaartschip een deskundige aanwezig moet zijn. Sedert 1 januari 2015 moet de (verantwoordelijke) schippers aan boord ADN deskundige zijn. U wordt ADN deskundige door het volgen van een ADN basiscursus bij een daartoe erkende instelling. Daarop dient u met voldoening een examen af te leggen. Dit examen bestaat uit 30 meerkeuzevragen en wordt afgenomen door de een door de overheid aangewezen exameninstelling. In Vlaanderen is dit DE HOGE ZEEVARRTSCHOOL te Willebroek. U moet minimaal 25 goede antwoorden aanstippen om te slagen. De meerkeuzevragen worden geselecteerd uit de officiële Europese vragencatalogus.

De duur van de cursus bedraagt vijf dagen, waarvan één praktijkdag. (meten en detecteren) De cursus vormt een grondige voorbereiding om met vrucht te slagen op het examen !
Deze cursus is eveneens geschikt voor walpersoneel betrokken bij het ADN vervoer van gevaarlijke stoffen. De cursus komt tevens in aanmerking als vorming voor EBIS inspecteurs.

Plaats van de cursus: Schipperswelzijn - Straatsburgdok - Noordkaai 2 - 2030 Antwerpen.

Examenregeling

De examens worden sinds 18 januari 2022 georganiseerd door de Hoge Zeevaartschool en gaan door in lokaten van de Vlaamse waterweg te Willebroek. (Oostdijk 110)

Indien uw dossier volledig is, zal de exameninstelling u per mail een link doorsturen om een datum voor het examen vast te leggen. 

De prijs van deelname aan een examen bedraagt € 127,- en dient vereffend te worden door de deelnemer aan de Hoge Zeevaartschool. U zal van hen een factuur ontvangen.

De documenten om uw dossier in orde te brengen worden door ons ter beschikking gesteld tijdens de opleiding. 

Cursusinhoud

 • Doel en opbouw van het ADN
 • Bouw en uitrusting van ADN schepen
 • Klasse indeling en gevaarseigenschappen van gevaarlijke stoffen
 • Laden, lossen en algemene bedrijfsvoorschriften
 • Documenten bij het vervoer van gevaarlijke stoffen
 • Ladingsbehandeling, monstername
 • Gasvrijmaken, schoonmaakprocedures,...
 • Meettechnieken : zuurstof-, explosie- en giftigheidsmetingen
 • Blootstelling aan gevaar en voorzorgsmaatregelen
 • Praktische oefeningen 
 • Stabiliteit van binnenvaarschepen

ADN-2023 reglement

Een ADN-2023 reglement is in de prijs van deze basiscursus begrepen.

€ 900 (excl. examen én excl. BTW)
5 dagen + examen.

Sessieoverzicht

Plaats Sessiedata Datum examen C. Nr.
Antwerpen 2, 3, 4, 5 & 6 oktober 2023
Examens worden afgenomen door de Hogere zeevaartschool te Antwerpen. U zal na de opleiding een link ontvangen voor inschrijving van een examen.
23067 Inschrijven
Afdrukken