Binnenvaart (ADN)

Het vervoer van gevaarlijke stoffen over de binnenwateren valt onder het Europees ADN reglement.

Aan boord van schepen die gevaarlijke stoffen vervoeren moet de verantwoordelijke schipper beschikken over een ADN attest. Er zijn de ADN basiscursussen, de ADN herhalingscursussen en de ADN vervolgcursussen Chemie & Gas. Wanneer u een ADN herhalingscursus volgt, heeft u de mogelijkheid om deel te nemen aan een deelcursus namelijk een cursus  ADN Herhaling Droge Ladingvaart, een cursus ADN Herhaling Tankvaart of een ADN Herhaling gecombineerd Droge lading- & Tankvaart.

DGT organiseert verschillende opleidingen ADN vervoer van gevaarlijke stoffen over de binnenwateren.

Voor de beginners is er de ADN Basiscursus. Deze 5-daagse opleding  bereidt u voor op het officiele examen. De opleiding en het examen omvatten zowel tank- als drogeladingvaart.

Slaagt u in het examen, dan bekomt u een attest dat 5 jaar geldig is. In het jaar dat de vervaldatum van uw geldig attest voorafgaat kunt u een ADN herhalingscursus volgen. Na slagen voor een bijhorende test, afgenomen door DGT. wordt uw attest verlengd voor een nieuwe geldigheidsperiode van 5 jaar, dit te rekenen vanaf de vervaldatum van uw huidig attest. Vervallen attesten kunnen / mogen onmogelijk worden verlengd.

Voor de ADN herhalingscursus kunt u kiezen, tussen:

  • Combinatie droge lading / tankvaart.
  • Enkel Tankvaart ;
  • Enkel Drogelading vaart. 

Indien u in het bezit bent van een ADN basistattest, dan kunt u dit verder uitbreiden naar :

  • ADN Chemie
  • ADN Gas

Let wel, attesten ADN C en/of  ADN G  worden enkel vrijgegeven na het slagen op het examen én na het aantonen van 180 werkdagen aan boord van een Type C respectievelijk Type G schip.

De cursussen zijn ook aan te raden voor 'niet-varend' personeel / verantwoordelijken van ondernemingen betrokken bij het vervoer, het laden en het lossen van binnenvaartschepen.

ADN Basiscursus binnenschippers € 900 (excl. examen én excl. BTW) Meer info
Plaats Sessiedata Datum examen C. Nr.
Antwerpen 2, 3, 4, 5 & 6 oktober 2023
Examens worden afgenomen door de Hogere zeevaartschool te Antwerpen. U zal na de opleiding een link ontvangen voor inschrijving van een examen.
23067 Inschrijven
ADN Herhalingscursus binnenschippers (Basis) - Combinatie Droge lading & Tankvaart€ 555,- (excl.BTW) Meer info
Plaats Sessiedata Datum examen C. Nr.
Antwerpen 21, 22 & 23 juni 2023
23/06/2023
(einde laatste cursusdag)
23014 Volzet
Antwerpen 20, 21 & 22 september 2023
(einde laatste cursusdag)
23057 Inschrijven
Antwerpen 11, 12 & 13 oktober 2023
(einde laatste cursusdag)
23060 Inschrijven
Antwerpen 8, 9 & 10 november 2023
(einde laatste cursusdag)
23063 Inschrijven
Antwerpen 20, 21 & 22 december 2023
(einde laatste cursusdag)
23066 Inschrijven
ADN Herhalingscursus binnenschippers (Basis) - Enkel Tankvaart€ 430,- (excl.BTW) Meer info
Plaats Sessiedata Datum examen C. Nr.
Antwerpen 22 & 23 juni 2023
23/06/2023
(einde laatste cursusdag)
23013 Volzet
Antwerpen 21 & 22 september 2023
(einde laatste cursusdag)
23056 Inschrijven
Antwerpen 12 & 13 oktober 2023
(einde laatste cursusdag)
23059 Inschrijven
Antwerpen 9 & 10 november 2023
(einde laatste cursusdag)
23062 Inschrijven
Antwerpen 21 & 22 december 2023
(einde laatste cursusdag)
23065 Inschrijven
ADN Herhalingscursus binnenschippers (Basis) - Enkel Droge Ladingvaart€ 430,- (excl.BTW) Meer info
Plaats Sessiedata Datum examen C. Nr.
Antwerpen 21 & 22 juni 2023
22/06/2023
(einde laatste cursusdag)
23012 Volzet
Antwerpen 20 & 21 september 2023
(einde laatste cursusdag)
23055 Inschrijven
Antwerpen 11 & 12 oktober 2023
(einde laatste cursusdag)
23058 Inschrijven
Antwerpen 8 & 9 november 2023
(einde laatste cursusdag)
23061 Inschrijven
Antwerpen 20 & 21 december 2023
(einde laatste cursusdag)
23064 Inschrijven
ADN CHEMIE vervolgcursus binnenschippers€ 470,- (excl. examen én BTW) Meer info
Plaats Sessiedata Datum examen C. Nr.
Antwerpen 19 & 20 oktober 2023
Examens worden afgenomen door de Hogere zeevaartschool te Antwerpen. U zal na de opleiding een link ontvangen voor inschrijving van een examen.
23069 Inschrijven
ADN CHEMIE herhalingscursus binnenschippers€ 470,- (excl. BTW) Meer info
Plaats Sessiedata Datum examen C. Nr.
Antwerpen 19 & 20 oktober 2023
Geen
23070 Inschrijven
ADN GAS vervolgcursus binnenschippers€ 650,- (excl. examen én excl. BTW) Meer info
Plaats Sessiedata Datum examen C. Nr.
Antwerpen 6, 7 & 8 december 2023
Examens worden afgenomen door de Hogere zeevaartschool te Antwerpen. U zal na de opleiding een link ontvangen voor inschrijving van een examen.
23100 Inschrijven
ADN GAS herhalingscursus binnenschippers € 470,- (excl. BTW) Meer info
Plaats Sessiedata Datum examen C. Nr.
Antwerpen 6 & 7 december 2023
Geen
23101 Inschrijven