Verlengen van officiële attesten

Bent u in het bezit van een officiëel attest (ADR, ADN, veiligheidsadvsieur,..) en u wilt dit verlengen, dan dient u vóór de vervaldatum een cursus te volgen èn moet u bovendien geslaagd zijn in het bijhorend examen of test. Vervallen attesten worden onden géén enkele voorwaarde verlengd! Is uw attest vervallen, dan dient u opnieuw een initiële cursus te volgen en te slagen in een bijhorend examen. De boodschap luidt, schrijf u tijdig in voor een vervolmakingscursus. Dit kan algemeen één jaar voor vervaldatum van uw huidig attest.