Terug in Lockdown...

Naar aanleiding van de hudige Corona-maatregelen hebben de bevoegde overheden beslist om:

"De initiële- en bijscholingsopleiding en desbetreffende examens voor ADR-bestuurders, ADN binnenschippers en veiligheidsadviseurs op te geschorten t.e.m. zondag 13 december 2020.

Het multilateraal akkoord M324 is vervangen door een nieuwe multilateraal akkoord M330. Hiermee worden alle opleidingsgetuigschriften en scholingscertificaten die komen te vervallen tussen 1 maart 2020 en 1 februari 2021 verlengd t.e.m. 28 februari 2021. Bron: https://www.unece.org/trans/danger/multi/multi.html !  

Hetzelfde geldt voor de attesten binnenvaart - ADN (multilateraal akkoord M027).

Let op, de betrokkenen moeten wel een examen voor bestuurder / deskundige of veiligheidsadviseur afleggen en slagen vóór 28 februari 2021.

DGT