Documentatie

DGT stelt verschillende reglementen te koop :

  • ADR 2019 reglement (wegvervoer - Nederlandstalig)
  • ADN 2019 reglement (binnenvaart - Nederlandstalig)
  • RID 2019 reglement (spoorvervoer - Nederlandstalig)
  • IMDG Amdt 39-18 (zeevervoer - Engelstalig)

Deze reglementen kunnen aangekocht worden via het blokje 'BESTELLEN' onder de rubriek 'DOCUMENTATIE' op de menubalk aan uw linker hand. 

B. ADN 2019 Controlelijsten (Binnenvaart)

U laadt of lost tankschepen? In het ADN 2019 is de controlelijst gewijzigd. De ADN-2019 conforme controlelijst kunt u bij ons bestellen. Het betreft sets van 25 genummerde lijsten in een handig doordruk formaat.

Voor informatie en prijzen, gelieve ons te contacteren.

C.   Verschillende documenten en examenvragen voor binnenschippers (ADN) en voorbeeld examenvragen voor ADR vrachtwagenchauffeurs kunnen hieronder geraadpleegd worden.

1.  ADN Binnenschippers - Examenvragen:

2.  ADR Chauffeurs - Oefenvragen:

D.  Nationale bepalingen & Boetecatalogus  ADR wegtransport - 'Deel 10' DGT uitgave 

E.  Schriftelijke instructies ADR Wegvervoer van Gevaarlijke Soffen

      http://www.unece.org/trans/danger/publi/adr/adr_linguistic_e.html

F.  ADR 2019 - ADR Tabel A Excel viertaling