Wegvervoer (ADR-chauffeurs)

ADR Chauffeurs Vervolmaking Collivervoer - CAT. I

ADR  Attest VERVOLMAKING – Voor wie ?

De geldigheid van een ADR - getuigschrift bedraagt 5 jaar. Vanaf één jaar voor vervaldatum kan men een vervolmakingscursus volgen. Een controletest wordt afgenomen door het ITLB. Uw nieuw attest gaat in op de dag dat uw huidig attest vervalt, en dat opnieuw voor een duur van 5 jaar.

WACHT NIET TE LANG OM DEEL TE NEMEN AAN EEN VERVOLMAKINGSCURSUS !

In bepaalde periodes van het jaar wordt het immers soms moeilijk om ergens een cursus te volgen of om een examen af te leggen. In vakantieperiodes bijvoorbeeld worden weinig of geen examens ingericht.

Is de geldigheid van uw huidig attest voorbij, dan is uw ADR – getuigschrift onherroepelijk vervallen. U moet dan opnieuw deelnemen aan de initiële basisopleidingen met de bijhorende examens. En let wel op, u moet de volledige vervolmakingscursus gevolgd hebben en geslaagd zijn voor uw examen  VOOR uw vervaldatum.

Cursusinhoud

 • Vervoer gevaarlijke goederen : van toepassing zijnde voorschriften
 • Indeling van de gevaarlijke stoffen
 • Houders voor het vervoer van gevaarlijke stoffen
 • Het vervoerdocument en andere boorddocumenten
 • Signalisatie van colli
 • Signalisatie van containers, tankcontainers, mobiele tanks en voertuigen
 • Voorschriften tijdens het vervoer, gebruik van tunnels
 • Voorschriften voor de voertuigen en hun uitrusting
 • Vrijstellingen
 • Stuwen van lading

De examenvragen :
Voorbeeld of type examenvragen zijn te vinden op onze website. Tevens worden tijdens de cursus voorbeeld examenvragen in voldoende mate de cursus besproken.

Plaats van de cursussen :

 • Antwerpen, Seminariecentrum 'Schipperswelzijn', Straatsburgdok NK2
 • Bebronna - Ketenislaan 1 - 9130 Kallo
 • Gent/Mariakerke - Kantoor, Wijmenstraat 21K, 9030 Mariakerke

Subsidies ?

 • zie www.kmo-portefeuille.be; en/of 
 • Terugbetaling Sociaal fonds Goederenvervoer: Personeel tewerkgesteld in het goederenvervoer en ingeschreven in de RSZ categorie 083 kunnen via het Sociaal fonds een groot deel van het inschrijvingsgeld terugbetaald krijgen. Formulieren hiervoor zijn via onze diensten te verkrijgen.
Cursus: € 240,00 (excl. BTW) - Examen: € 70,00 (excl. BTW)
2 lesdagen + examen

Sessieoverzicht

Plaats Sessiedata Datum examen C. Nr.
Gent/Mariakerke 29 & 30 oktober 2020
14/11/2020
20138 Inschrijven
Gent/Mariakerke 31 oktober & 7 november 2020
14/11/2020
20142 Inschrijven
Kallo 21 & 28 november 2020
12/12/2020
20144 Inschrijven
Kallo 3 & 4 december 2020
19/12/2020
20146 Inschrijven
Kallo 9 & 16 januari 2021 21054 Inschrijven
Antwerpen 23 & 30 januari 2021 21056 Inschrijven
Gent 13 & 20 februari 2021 21058 Inschrijven
Kallo 20 & 27 februari 2021 21060 Inschrijven
Gent 20 & 27 maart 2021 21062 Inschrijven
Kallo 10 & 17 april 2021 21064 Inschrijven
Gent 15 & 22 mei 2021 21066 Inschrijven
Kallo 29 mei & 5 juni 2021 21068 Inschrijven
Kallo 10 & 11 juni 2021 21070 Inschrijven
Afdrukken