Veiligheidsadviseurs (ADR/RID/ADN)

ADR Veiligheidsadviseur - INITIEEL (alle klassen behalve 1, 2 & 7)

1. INITIËLE CURSUSSEN

Ondernemingen die te maken hebben met het vervoer, het laden en het lossen, het verpakken van gevaarlijke stoffen moeten beschikken over een veiligheidsadviseur vervoer van Gevaarlijke Stoffen.
U wordt veiligheidsadviseur door het volgen van een door de overheid erkend cursus en het succesvol afleggen van een overheidsexamen.
De opleiding verschaft u een zeer grondige kennis van de voorschriften betreffende het wegtransport van gevaarlijke stoffen.
Onze diensten bieden door de overheid erkende opleidingen veiligheidsadviseur aan voor zowel Wegtransport (ADR), Spoortransport (RID) als Binnenvaart (ADN).
Met andere woorden, wij bieden u het totaalpakket!
De opleiding is tevens geschikt voor al wie, naast de veiligheidsadviseur, een grondige kennis van de  ADR  voorschriften wil verwerven.

Cursusinhoud

De duur en het programma van de opleiding zijn voorgeschreven door de overheid. De  INITIËLE  CURSUS bestaat uit:
- Een algemeen gedeelte  : 2 dagen

 • ​Overzicht transportregelgevingen transport gevaarlijke stoffen
 • Structuur van het ADR / ADN / RID
 • Productclassificatie - grondige bespreking, productbenaming
 • ​Verpakkingsvoorschriften 

- Een specialisatie gedeelte wegvervoer (ADR) : 3 dagen

 • Voorschriften voor tanks, type tanks, hun kenmerking, controles en beproevingen
 • Losgestort vervoer
 • Uitrusting van het voertuigen en de bemanning ervan
 • Voorschriften voor onderweg
 • Documenten bij het wegvervoer van gevaarlijke stoffen
 • Vrijstellingen van het ADR 
 • Voorschriften inzake beveiliging
 • Nationale voorschriften 
 • De taken van de veiligheidsadviseur

- Specialisatie Klasse 2 (gassen) : 1 dag

 • Criteria klasse 2 
 • Verpakkingsvoorschriften
 • Voorschriften voor tanks, type tanks

Het algemene gedeelte geeft u ook de mogelijkheid tot deelname aan de specialisatie spoortransport (RID) en binnenvaart (ADN).

De cursus geeft u toegang tot het officiële examen afgenomen de overheid via een erkende exameninstelling. Desgewenst kan men eveneens deelnemen aan een examen in Nederland.

Het examengeld is rechtreeks te vereffenen met de exameninstelling.

2. CURSUSMATERIAAL

Gedurende de cursus wordt intensief gebruik gemaakt van het ADR-2021 reglement. Beschikt u niet over deze boeken, dan kunt u deze Belgische wetteksten bij ons bestellen aan de voordelige prijs van € 140,- (deze voordeelprijs is enkel geldig bij deelname aan een cursus).

3. PLAATS VAN DE CURSUSSEN :

 • Novotel Luithagen Antwerpen (opleiding maart & november 2021)
 • Antwerp Expo (opleiding me/juni 2021) 
 • Gent/Mariakerke, kantoor, Wijmenstraat 21K, 9030 Mariakerke

4. EXAMENS

Het examen wordt afgenomen door het ITLB (www.itlb.be) te Brussel.

€845,- (excl. BTW)
5 dagen + examen

Sessieoverzicht

Plaats Sessiedata Datum examen C. Nr.
Gent 2, 3, 8, 9 & 10 februari 2022
Inschrijven via www.itlb.be
22015 Inschrijven
Antwerpen 8, 9, 15, 16 & 17 maart 2022
Inschrijven via www.itlb.be
22016 Inschrijven
Antwerpen 3, 4, 10, 11 & 12 mei 2022
Inschrijven via www.itlb.be
22017 Inschrijven
Afdrukken