Veiligheidsadviseurs (ADR/RID/ADN)

Bedrijven die te maken hebben met het vervoer, het laden en het lossen van gevaarlijke stoffen over de weg (ADR), het spoor (RID) of de binnenwateren (ADN) moeten een transportveiligheidsadviseur in dienst of moeten er een overeenkomst mee hebben. DGT vzw is door de Federale Overheid Mobiliteit erkend voor de organisatie van de verschillende cursussen als voorbereiding tot een officieel examen. Dit examen wordt afgenomen door daartoe door de overheid erkende instellingen. De plaats en de data waarop examens doorgaan vindt u op de website van deze instellingen. Te Antwerpen en te Gent worden examens georganiseerd door CEC (www.cecvzw.be), te Brussel door het ITLB (www.itlb.be).

ADR Veiligheidsadviseur - INITIEEL (alle klassen behalve 1, 2 & 7)€845,- (excl. BTW) Meer info
Plaats Sessiedata Datum examen C. Nr.
Gent 3, 4, 9, 10 & 11 februari 2021
Inschrijven via www.itlb.be
21033 Inschrijven
Antwerpen 3, 4, 9, 10 & 11 maart 2021
Inschrijven via www.itlb.be
21034 Inschrijven
Gent 20, 21, 27, 28 & 29 april 2021
Inschrijven via www.itlb.be
21035 Inschrijven
Antwerpen 26 & 27 mei & 1, 2 & 3 juni 2021
Inschrijven via www.itlb.be
21036 Inschrijven
ADR Veiligheidsadviseur - VERVOLMAKING (alle klassen behalve 1, 2 & 7)€ 735,- ( excl. BTW) Meer info
Plaats Sessiedata Datum examen C. Nr.
Antwerpen 23, 24, 25 & 26 februari 2021
Inschrijven via www.itlb.be
21037 Inschrijven
Gent 16, 17, 18 & 19 maart 2021
Inschrijven via www.itlb.be
21038 Inschrijven
Antwerpen 18, 19, 20 & 21 mei 2021
Inschrijven via www.itlb.be
21039 Inschrijven
Gent 8, 9, 10 & 11 juni 2021
Inschrijven via www.itlb.be
21040 Inschrijven
ADR Veiligheidsadviseur - INITIEEL KLASSE 2 (gassen)€ 255,- (excl. BTW) Meer info
Plaats Sessiedata Datum examen C. Nr.
Antwerpen 4 mei 2021
Inschrijven via www.itlb.be
21025 Inschrijven
ADR Veiligheidsadviseur - VERVOLMAKING KLASSE 2 (gassen)€ 255,- (excl. BTW) Meer info
Plaats Sessiedata Datum examen C. Nr.
Antwerpen 4 mei 2021
Inschrijven via www.itlb.be
21026 Inschrijven
RID Veiligheidsadviseur - INITIEEL (alle klassen behalve 1 & 7)€ 415,- (excl. BTW) Meer info
Plaats Sessiedata Datum examen C. Nr.
Antwerpen 23 & 24 maart 2021
Inschrijven via www.itlb.be
21023 Inschrijven
RID Veiligheidsadviseur - VERVOLMAKING (alle klassen behalve 1 & 7)€ 415,- (excl. BTW) Meer info
Plaats Sessiedata Datum examen C. Nr.
Antwerpen 23 & 24 maart 2021
Inschrijven via www.itlb.be
21024 Inschrijven
ADN Veiligheidsadviseur - INITIEEL (alle klassen behalve 1, 2 & 7)€ 610,- (excl. BTW) Meer info
Plaats Sessiedata Datum examen C. Nr.
Kallo 15, 16 & 17 maart 2021
Inschrijven via www.itlb.be
21017 Inschrijven
Kallo 10, 11 & 12 mei 2021
Inschrijven via www.itlb.be
21021 Inschrijven
ADN Veiligheidsadviseur - VERVOLMAKING (enkel specifiek gedeelte ADN)€ 490,- (excl. BTW) Meer info
Plaats Sessiedata Datum examen C. Nr.
Kallo 15 & 16 maart 2021
Inschrijven via www.itlb.be
21018 Inschrijven
Kallo 10 & 11 mei 2021
Inschrijven via www.itlb.be
21022 Inschrijven
ADN Veiligheidsadviseur - INITEEL KLASSE 2 (gassen)€ 450,- (excl. examen én excl. BTW) Meer info
Plaats Sessiedata Datum examen C. Nr.
Antwerpen 5 & 6 mei 2021
Inschrijven via www.itlb.be
21074 Inschrijven
ADN Veiligheidsadviseur - VERVOLMAKING KLASSE 2 (gassen)€ 450,- (excl. examen én excl. BTW) Meer info
Plaats Sessiedata Datum examen C. Nr.
Antwerpen 5 & 6 mei 2021
Inschrijven via www.itlb.be
21075 Inschrijven