Code 95 voor Chauffeurs

Deze opleidingen zijn een samenwerking tussen DGT en VVV (Vereniging voor Verkeersveiligheid). VVV is de organiserende partij en heeft als erkenningsnummer OCF-029.

VOLDOENDE CHAUFFEURS VOOR EEN BEDRIJFSOPLEIDING? WIJ KOMEN GRAAG NAAR U TOE VOOR EEN BEDRIJFSCURSUS. NEEM CONTACT MET ONS OP VOOR ONZE VOORWAARDEN.

Deze opleidingen zijn een samenwerking tussen DGT en VVV (Vereniging voor Verkeersveiligheid). VVV is de organiserende partij en heeft als erkenningsnummer OCF-029.

VOOR DATA EN OPLEIIDNGEN ZIE WEBSITE www.vzwverkeersveiligheid.be

Uw rijbewijs is voorzien van de Code 95. Echter, Hhet continue bijscholingsproces gaat verder. In uw volgende reeks van opleidingen bent u verplicht een gevarieerd programma te volgen. De opleidingen worden in 3 categoriën ondergebracht. U moet van elk thema tenminste één cursus (module) volgen. Elke module heeft recht op 7 kredietpunten. Bovendien bent u verplicht om ten minste één opleiding te volgen waarin een praktijkgedeelte begrepen is. Dit houdt in dat u verplicht bent om ten minste 3 uur zelf met de vrachtwagen te rijden en dit onder toezicht van een door de overheid erkend instructeur.

De thema's en onze modules :

Categorie 1 : Rationeel rijden  op basis van veiligheidsvoorschriften

  MPM 002 : Ladingsbeveiliging voor het wegvervoer

  MPM 012 : Eco-driving (inclusief 3 uur praktijk (1))`

  MPM 020 : Veilig laden en lossen van vloeistoffen bij tankvervoer

Categorie 2 : Toepassing van de voorschriften

  MPM 003  : Rij- en rusttijden, gebruik van de tachograaf

  MPM 017 : Vervoer van gevaarlijke stoffen onder vrijstelling

  MPM 022 : Wegvervoer van ADR en niet-ADR afvalstoffen

  MPM 023 : CMR en andere vervoersdocumenten

  Voor ADR chaufeursopleidingen: Zie Cursusoverzicht wegvervoer ADR chauffeurs

Categorie 3 : Gezondheid, verkeer- en milieuveiligheid, dienstverlening, logistiek

  MMP 005 : Arbeids- en verkeersongevallen + Europees aanrijdingsformulier

  MPM 009 : Wegcode + invullen Europees aanrijdingsformulier

  MPM 018 : Eerste Hulp bij Ongevallen (EHBO) voor chauffeurs

  MPM 021 : Dodehoekongevallen en manoeuvreerschade

  MPM 024 : Behavioral Based Safety (BBS) voor chauffeurs 

VOLDOENDE CHAUFFEURS VOOR EEN BEDRIJFSOPLEIDING? WIJ KOMEN GRAAG NAAR U TOE VOOR EEN BEDRIJFSCURSUS. NEEM CONTACT MET ONS OP VOOR ONZE VOORWAARDEN.