Binnenvaart (ADN)

ADN Herhalingscursus binnenschippers (Basis) - Enkel Tankvaart - VANAF 01/01/2020 - EXCLUSIEF DAG STABILITEIT

Uw ADN attest heeft een geldigheid van 5 jaar. Tijdens het jaar dat de vervaldatum vooraf gaat, moet u een ADN herhalingscursus volgen en tevens slagen aan een daaraan gekoppelde controletest. Uw nieuw attest gaat dan in op de dag dat uw huidig attest vervalt.

U kunt ook eerder dan het jaar dat de geldigheiddatum vooraf gaat aan een ADN herhalingscursus deelnemen. Echter, in dat geval gaat uw nieuw attest in de dag dat u de ADN herhalingscursus volgt.

Let op! Is de geldigheidsdatum van uw huidig attest voorbij, dan is uw ADN attest onherroepelijk vervallen. U moet dan opnieuw deelnemen aan een basiscursus met bijhorend examen.

De herhalingscursus wordt afgesloten met een controletest. Deze controletest wordt afgenomen door DGT.

De cursus is erkend door de bevoegde autoriteiten. Het maakt dus niet uit in welk land of bij welke organisatie u eerder uw cursus heeft gevolgd, dan wel welke ADN lidstaat uw huidig attest heeft uitgeschreven.

DGT biedt u, dit conform de ADN bepalingen, de mogelijkheid om hetzij een herhalingscursus enkel droge ladingvaart (2 dagen) hetzij een herhalingscursus enkel tankvaart (3 dagen), hetzij een gecombineerde cursus tankvaart en drogelading (3 dagen) te volgen.

Let op, het volgen van een tweedaagse cursus tankvaart leidt uiteraard tot een deelattest tankvaart, maar het garandeert wel uw kans op slagen op de controletest.

Tijdens deze cursus wordt intens gebruik gemaakt van het ADN reglement. U kunt een eigen recent ADN regelement meebrengen naar de cursus. Indien u niet over een eigen reglement beschikt stelt DGT een exemplaar ter beschikking dat u tijdens de cursus en de controletest kunt gebruiken.

Cursusinhoud

De structuur van het ADN
Klasse indeling en gevaarseigenschappen van gevaarlijke stoffen
Bespreking van Tabel C van het ADN
laden en lossen van tankschepen, bedrijfsvoorschriften.
De ADN controlelijst
Gasvrij maken van ladingtanks.
Documenten bij het vervoer van gevaarlijke stoffen
Meettechnieken : zuurstof-, explosie- en giftigheidsmetingen
Praktische oefeningen
Stabiliteit van binnenvaartschepen​​​​ 
Tijdens de herhalings / vervolmakingscursus worden belangrijke wijzigingen in de ADN voorschriften toegelicht.

ADN-2019 reglement :
Het ADN-2019 reglement kan bij ons besteld worden voor de prijs van € 125,- (inclusief verzendingskosten in België & Nederland, exclusief BTW). Een usb-stick is inbegrepen. Bij levering op een cursus bedraagt de prijs € 115,-.

Deelnemers aan een ADN herhalingscursus kunnen hun eigen ADN regelement gebruiken, een bestellen of een in bruikleen nemen op de cursus.

Plaats van de cursus:  Seminariecentrum "Schipperswelzijn" - Straatsburgdok NK2 te Antwerpen

€ 410,- (excl. BTW)
2 dagen

Sessieoverzicht

Plaats Sessiedata Datum examen C. Nr.
Antwerpen 23 & 24 juni 2020
24/06/2020
(einde laatste cursusdag)
20060 Inschrijven
Antwerpen 8 & 9 september 2020
09/09/2020
(einde laatste cursusdag)
20162 Inschrijven
Antwerpen 22 & 23 september 2020
23/09/2020
(einde laatste cursusdag)
20103 Inschrijven
Antwerpen 15 & 16 december 2020
16/12/2020
(einde laatste cursusdag)
20106 Inschrijven
Afdrukken