Binnenvaart (ADN)

ADN GAS vervolgcursus binnenschippers

Tijdens het vervoer van producten waarvoor het ADN een tankschip van het type G voorschrijft  moet een deskundige aan boord zijn die in het bezit is van een ADN G - attest.  

Kandidaten die reeds in het bezit zijn van een ADN basisattest kunnen een dergelijk ADN G - attest bekomen door deelname aan een tweedaagse vervolgcursus en het met goed gevolg afleggen van een vakexamen. Bovendien moet de kandidaat tenminste één jaar ervaring kunnen voorleggen aan boord van een type G – schip, en dit binnen een periode van 2 jaar vóór of uiterlijk binnen een periode van 2 jaar na het vakexamen.

DGT vzw is door de Belgische overheid erkend voor de organisatie van deze specialisatie ADN G – opleidingen. De duur van de cursus bedraagt twee dagen. Kort na de cursus wordt door de overheid het examen afgenomen.

Cursusinhoud

De inhoud van de cursus ligt vast in afdeling 8.2.2.3.3.1 van het ADN en bestaat onder meer uit de volgende onderwerpen:

 • Toegepaste natuurkunde en chemie, gaswetten, mengsels en dampdrukken,  polymerisatie
 • Soorten vloeibare gassen (NH3, LNG, LPG, Chemische gassen)
 • Constructie en uitrusting van type G schepen, pompen en compressoren, koelsystemen (directe koeling)
 • Ladingsbehandeling, vullingsgraad en overvulling 
 • Kwantiteitsbepaling voor gassen
 • Ladingsverandering
 • Spoelen van gastankers
 • Monstername van gassen
 • Draagbare gasdetectie meters
 • Eigenschappen van gassen - Samenvattende tabbellen en grafieken 
 • Maatregelen bij noodgevallen

Inbegrepen : Cursusboek , ADN-2021 reglement, lunch, koffiepauzes, deskundige lesgever.

Lokatie: Seminariecentrum Schipperswelzijn - Straatsburgdok - Noordkaai 2 - 2030 Antwerpen

EXAMEN:

Examens worden afgenomen door de door de overheid erkende exameninstelling SYNTRA - Midden Vlaanderen en en vinden plaats te Sint Niklaas. U kiest in samenspraak met Syntra voor een passende examendatum of reserveren via examencentrumbinnenvaart.be. De prijs van deelname aan een examen bedraagt € 127,- en dient vereffend te worden door de deelnemer aan SYNTRA.Inschrijvingsformulieren hiervoor worden door ons ter beschikking gesteld. 

€ 590,- (excl. examen én excl. BTW)
3 dagen + examen

Sessieoverzicht

Plaats Sessiedata Datum examen C. Nr.
Antwerpen 11, 12 & 13 mei 2022
Examens worden afgenomen door de Hogere zeevaartschool te Antwerpen. U zal na de opleiding een link ontvangen voor inschrijving van een examen.
22030 Inschrijven
Afdrukken