Binnenvaart (ADN)

ADN CHEMIE vervolgcursus binnenschippers

Tijdens het vervoer van producten waarvoor het ADN een tankschip van het type C voorschrijft  moet een deskundige aan boord zijn die in het bezit is van een ADN C - attest.  

Kandidaten die reeds in het bezit zijn van een ADN basisattest kunnen een dergelijk ADN C - attest bekomen door deelname aan een tweedaagse vervolgcursus en het met goed gevolg afleggen van een vakexamen. Bovendien moet de kandidaat tenminste één jaar ervaring kunnen voorleggen aan boord van een type C – schip, en dit binnen een periode van 2 jaar vóór of uiterlijk binnen een periode van 2 jaar na het vakexamen. 

DGT vzw is door de Belgische overheid erkend voor de organisatie van deze specialisatie ADN C - opleidingen. De duur van de cursus bedraagt twee dagen. Kort na de cursus wordt door de overheid het examen afgenomen.

Cursusinhoud

De inhoud van de cursus ligt vast in afdeling 8.2.2.3.3.2 van het ADN en bestaat onder meer uit de volgende onderwerpen:

 • Toegepast natuurkunde en chemie
 • Gevaren bij omgang met gevaarlijke stoffen
 • Constructie en uitrusting van type C schepen
 • Kwantiteitsbepaling voor chemicaliën
 • Reinigen van ladingtanks
 • Monstername van chemicaliën
 • Draagbare gasdetectie meters
 • Gasvrij operaties & certificaten
 • Maatregelen bij noodgevallen
   

Inbegrepen : Cursusboek , ADN-2021 reglement, lunch, koffiepauzes, deskundige lesgever.

Plaats van de cursus:  Bebronna - Ketenislaan 1 9130 Kallo 

EXAMEN :

Examens worden afgenomen door Syntra - Midden Vlaanderen te Sint Niklaas. U zal hiervoor uitgenodigd worden door Syntra Midden Vlaanderen. U kan ook een datum reserveren via www.examencentrumbinnenvaart.be.

De oproeping voor het examen hangt af van de beschikbare plaats. De prijs van deelname aan een examen bedraagt € 127,- en dient vereffend te worden door de deelnemer aan de Vlaamse Overheid. Hiervoor zal u een factuur van de Vlaamse overheid ontvangen.

€ 430,- (excl. examen én BTW)
2 dagen + examen

Sessieoverzicht

Plaats Sessiedata Datum examen C. Nr.
Antwerpen 23 & 24 maart 2022
Examens worden afgenomen door de Hogere zeevaartschool te Antwerpen. U zal na de opleiding een link ontvangen voor inschrijving van een examen.
22024 Inschrijven
Antwerpen 2 & 3 juni 2022
Examens worden afgenomen door de Hogere zeevaartschool te Antwerpen. U zal na de opleiding een link ontvangen voor inschrijving van een examen.
22043 Inschrijven
Afdrukken