Binnenvaart (ADN)

ADN Basiscursus binnenschippers

In afdeling 7.1.3.15 en 7.2.3.15 van het ADN is aangegeven dat bij het vervoer van gevaarlijke stoffen aan boord van een binnenvaartschip een deskundige aanwezig moet zijn. Sedert 1 januari 2015 moet de (verantwoordelijke) schippers aan boord ADN deskundige zijn. U wordt ADN deskundige door het volgen van een ADN basiscursus bij een daartoe erkende instelling. Daarop dient u met voldoening een examen af te leggen. Dit examen bestaat uit 30 meerkeuzevragen en wordt afgenomen door de een door de overheid aangewezen exameninstelling. In Vlaanderen is dit SYNTRA - Midden Vlaanderen. U moet minimaal 25 goede antwoorden aanstippen om te slagen. De meerkeuzevragen worden geselecteerd uit de officiële Europese vragencatalogus.

De duur van de cursus bedraagt vijf dagen, waarvan één praktijkdag. De cursus vormt een grondige voorbereiding om met vrucht te slagen op het examen !
Deze cursus is eveneens geschikt voor walpersoneel betrokken bij het ADN vervoer van gevaarlijke stoffen. De cursus komt tevens in aanmerking als vorming voor EBIS inspecteurs.

Plaats van de cursus: Bebronna - Ketenislaan 1 - 9130 Kallo

Examenregeling

De examens zijn geïnformatiseerd en vinden plaats te Sint Niklaas, in het Syntra Midden Vlaanderen

Indien uw dossier volledig is, zal de exameninstelling (Syntra Midden Vlaanderen) u contacteren om een datum voor het examen te bepalen. De oproep voor het examen hangt af van de beschikbare plaats. De prijs van deelname aan een examen bedraagt € 127,- en dient vereffend te worden door de deelnemer aan Syntra. Inschrijvingsformulieren hiervoor worden door ons ter beschikking gesteld. U vindt ze ook op de website van de overheid: www.mobielvlaanderen.be/binnenvaart.

Cursusinhoud

 • Doel en opbouw van het ADN
 • Bouw en uitrusting van ADN schepen
 • Klasse indeling en gevaarseigenschappen van gevaarlijke stoffen
 • Laden, lossen en algemene bedrijfsvoorschriften
 • Documenten bij het vervoer van gevaarlijke stoffen
 • Ladingsbehandeling, monstername
 • Gasvrijmaken, schoonmaakprocedures,...
 • Meettechnieken : zuurstof-, explosie- en giftigheidsmetingen
 • Blootstelling aan gevaar en voorzorgsmaatregelen
 • Praktische oefeningen 
 • Stabiliteit van binnenvaarschepen

ADN-2021reglement

Een ADN-2021 reglement is in de prijs van deze basiscursus begrepen.

€ 860 (excl. examen én excl. BTW)
5 dagen + examen.

Sessieoverzicht

Plaats Sessiedata Datum examen C. Nr.
Antwerpen 16, 17, 18, 19 & 20 mei 2022
Examens worden afgenomen door de Hogere zeevaartschool te Antwerpen. U zal na de opleiding een link ontvangen voor inschrijving van een examen.
22014 Inschrijven
Afdrukken