Nieuws

Terug in Lockdown...

Naar aanleiding van de hudige Corona-maatregelen hebben de bevoegde overheden beslist om:

Vacature bij DGT

DGT zoekt een medewerk(st)er voor vast dienstverband. Zijn / haar taak bestaat erin om in eerste instantie op korte termijn opleidingen te geven in het kader van het transport van gevaarlijke goederen specifiek en het omgaan met en het transport van (gevaarlijke) goederen in het algemeen.

Een andere taak is het fungeren als externe veiligheidsadviseur vervoer gevaarlijke stoffen naar bedrijven toe.

Interesse in deze uitdagende functie? Stuur ons dan uw kandidatuur per e-mail.

ADR Chauffeurs & Code 95

ADR cursussen voor chauffeurs, gevolgd sedert 21 augustus 2020, komen gedeeltelijk in aanmerking voor uw kredietpunten permanente vorming vrachtwagenchauffeurs (Code 95), en dit als volgt:

- Vervolmakingscursus Colli (Cat I) : 7 punten

- Vervolmakingscursus Colli en Tanks Cat I + Cat II) : 14 punten

- Initiële basiscursus colli (Cat I) met of zonder tank (Cat II) : 14 punten

ADN-2019 conforme controlelijsten

De controlelijsten volgens het ADN-2019 zijn beschikbaar. Betreft 4-talige doordrukformulieren. Contacteer ons voor prijsopgave.